Tuin overpeinzingen

Een paar kostuums opgepakt om in de tuin, beschenen door de zon, bewegende overpeinzingen te doen.

'DEMASQUÉ' Around our personality, layers wrapped over our identity.... Who are you, who am I? The necessity to be masked.

'DEMASQUÉ' Rond onze persoonlijkheid, zijn lagen over onze identiteit gestroopt.... Wie ben jij, wie ben ik? De noodzaak om gemaskerd te zijn.


Cocon
Als je je bevrijdt uit je cocon die jou isoleert van je omgeving blijft er nog een schil om je heen over. Blijf werken aan transparantie tot je 1 wordt met je omgeving.

 
Dialoog met graffitie

Graffiti kunstenaars hebben nieuw 'canvas' gevonden in de leegstaande huizen die klaar staan voor de sloop in Rotterdam. Een uitdaging voor de Butoh danser om de dialoog met deze kunst aan te gaan. Het geluid op de video is een mix van de straatgeluiden en eerder opgenomen bespeling van een stalen plaat

Human Sculpture Project
Beeldhouwers vervormen vaak de afgebeelde menselijke lichamen waardoor de ‘grote’ vorm wordt gepresenteerd los van de details. Daardoor ontstaat een zeggingskracht die niet verdoezeld wordt door een teveel aan informatie. In mijn werk als performer doe ik iets soortgelijks met de performances in het ‘cocon’ project, het werken met verborgen lichamen. De mens is een gelaagde constructie op het fysieke zowel als het psychische vlak. Die lagen verwijderen in de performances geeft zicht op de onderliggende lagen en roepen de vraag op wat daar weer onder ligt. Maar het omgekeerde wordt ook gedaan in de performances, een laag toevoegen. De performances voegen een element toe aan beeldententoonstellingen, namelijk de factor ‘tijd’. Daardoor wordt het ‘beeld’ op een andere manier betrokken bij het ‘leven’ dat gekenmerkt wordt door verandering in de tijd. Net als muziek zijn performances een vluchtige kunstvorm, als het gedaan is blijft het alleen over in de herinnering van de beschouwer. Het tijdelijke samengaan van sculpturen en performances versterken elkaar in zeggingskracht, de performances nodigen uit om met een nieuwe blik naar de beelden te kijken.


cocon performance
wrapping


Beeldend werk

Naast mijn werk als performer maak ik foto's die te maken hebben met mijn performances en bewerk die digitaal verder. Soms blijft het bij een foto die als 'kunstfoto' wordt geprint en te koop aangeboden. Maar vaak gaat de nabewerking zover dat er een nieuw werk ontstaat. Die werken kunnen op verschillende media geprint worden, zij worden tentoongesteld en te koop aangeboden.  Een diversiteit van deze beelden kunt u hieronder zien.

20x20cm

20x20cm

30x34cm

26x26cm

23x23cm

23x23cm

31x48cm

40x60cm

32x50cm
36x54cm


De volgende foto's zijn van Mick Otten, deze heeft hij van mij en mijn activiteiten gemaakt. Hoogwaardige afdrukken van deze foto's zijn bij hem te koop. Meer info op: Website Mick Otten Verwante beeldende kunst

In dit geval heb ik vooral gekeken wat beeldhouwers, sculpturisten gemaakt hebben dat raakvlakken heeft met mijn werk als performer. Frappante gelijkenissen en overeenkomsten met zoveel verschillende materialen weergegeven. Op de foto's ziet u steeds het werk van een beeldend kunstenaar met daarnaast een weergave van mijn werk. De naam van de beeldhouwer bevat een link naar meer informatie over hem.


Links: Umberto Mastroianni

Rechts: 'Drei Gestalten' van Eugène Dodeigne

Rechts: Porceleinen beeld van Emil Alzamora

Links: Bronzen beeld van Emil Alzamora

Links:
Torso 1927
-an essentially different kind of rythm

:

Ontwikkelingen als performer • beeldend kunstenaar


Bewegingstheater De Storm – Konpaku 魂魄
de relatie tussen inhoud en vorm

Foto: © John Giskes


In 2007 ben ik begonnen met een bewegingstheater, een  theater gebaseerd op het bewegingsvocabulaire van de moderne Japanse dans Butoh (=stampende dans). Toen was er een vaste groep van ongeveer 7 deelnemers waaronder een stagiaire van Codarts dansacademie. Er zijn twee avondvullende producties gemaakt de eerste op basis van The Tempest van Shakespeare en een andere productie TØØRN met verhalen uit de poëtische Edda. In deze twee producties lagen vorm en inhoud duidelijk in elkaars verlengde, dat is te danken aan de verhaallijn die gevolgd kon worden. Daarna is de groep uiteengevallen en ben ik doorgegaan als solo performer met ad-hoc samenwerkingen met andere kunstenaars, waaronder enkele leden van van het eerste uur.

Performance

Mijn optredens en beeldproducties kregen een meer algemeen karakter los van een specifieke verhaallijn. Gebleven is de band met de oosterse filosofie, een adaptatie daarvan in mijn dagelijkse bestaan en als performer. Mijn achtergrond als beeldend kunstenaar speelt een belangrijke rol naast de meditatieve en levensbeschouwelijke aspecten schenk ik ook veel aandacht aan de vorm. Bij dit alles speelt het menselijk lichaam een belangrijke rol. Textielkennis die ik opgedaan heb bij een opleiding als textielhandelaar in mijn tienertijd, komen mij nu nog van pas.

Foto: © Mick Otten
Fotografie/Video

Fotograaf Mick Otten volgt mij en mijn    samenwerkingspartners sinds hij in 2018  een performance zag in Cityart te          Rotterdam. Die samenwerking duurt nog steeds voort, hier is de link naar de website die hij hieraan gewijd heeft: https://destorminbeweging.blogspot.com/ Fotografie en video heb ik de afgelopen jaren vooral toegepast als registratie maar de laatste jaren ook als zelfstandig kunst medium. Nabewerking op de computer zoals de manier van werken is voor fotografen is voor mij de start van het creatieve proces. Foto- en videobeelden vormen hierin het basismateriaal waarop voortgewerkt wordt.


Fotomontage: © John Giskes


Eindproduct

In mijn werk kan het eind product een print, een video of een foto zijn maar ook een optreden. De locaties waar ik dat gedaan zijn o.a. kleine theaters (in Nederland en Parijs), op festivals (Nederland en België) in een museum voor moderne kunst (MMOMA in Moscow), kunst galeries verdeeld over Nederland en op straat. Als foto-/videograaf exposities in galeries.