Vegetatie versus vleesch


Vegetatie versus vleesch

Performance met drie dansers en een vacuum installatie.
Duur: 30 - 45 minuten
Speelplek: = of > 20m2

 

De mens is het product van vegetatie, direct door het eten van planten en indirect door het eten van organismen die zelf afhankelijk zijn van planten. Het plantaardige verdwijnt niet, in zijn algemeenheid, van de aarde als de planteneters er niet meer zouden zijn. Ten opzichte van de huidige toestand van het vegetatieve leven zal het wel aanmerkelijk veranderen. Want het plantenrijk heeft het vleselijke leven ten eigen bate aangewend. In deze voorstelling wordt het plantaardige en vleselijke, op symbolische,  wijze innig met elkaar in contact gebracht.


Kruidige stengels en vruchten, krullende bladeren en betoverend gekleurde bloemen. Gegroepeerd op het kwetsbare lichaam als aandenken aan de oorsprong van diens leven. Het lichaam dat symbool staat voor het dierlijke leven en de afhankelijkheid van vegetatie wordt omhuld met een vlies gemaakt van de gevulcaniseerde tranen van de hevea boom. Langzaam wordt de lucht weggezogen en langzaam wordt het contact tussen het vleselijke en het vegetatieve inniger. Een innig onontkoombaar contact tussen vlees en vegetatie, een koestere omhelzing van top tot teen.


De voorstelling wordt uitgevoerd door 3 dansers. Eén van de danser wordt in de latex 'envelop' geplaatst, zorgvuldig wordt de danser bedekt met fleurige vegetatie. Ceremonieel wordt de envelop gesloten, en langzaam de lucht eruit gezogen.De ceremonie voortgezet door toegediend plantaardig contact met de vacuüm samengesmolten vegetatie en vlees. Na verloop van tijd wordt het vlees bevrijdt van zijn plantaardige gevangenschap en viert het vlees gezamenlijk hun relatie met de vegetatie en elkaar.Geen opmerkingen:

Een reactie posten